projekt Orli Dom


Andrzej-Ludwik Włoszczyński

Znaczek pocztowy Orlego Domu

08 listopada 2021

W tym roku mija dokładnie 15 lat mojego zajmowania się orłem. Z tej okazji wpadłem na pomysł zrobienia prawdziwego znaczka pocztowego dla projektu Orli Dom. I oto jest, wydrukowany przez Pocztę Polską. Na znaczku oczywiście mój projekt godła RP, którego powstanie szerzej opisałem w książce „projekt Orli Dom. Od herbu małego RP do marki Polska” (dostępna w wersji bibliofilskiej, numerowanej, print on demand) oraz w 3 częściowej wersji e-book na stronie wydawnictwa e-bookowo.pl.


Znaczek jest jak najbardziej użytkowy, można nim opłacać, wg informacji Poczty Polskiej, najtańsze przesyłki listowe i karty pocztowe. Jako personalizowany walor filatelistyczny nie jest dostępny w placówkach pocztowych.

Może będzie kontynuacja z serią godeł wojewodów, może … wszystko, jak zwykle, zależy od funduszy własnych. Chyba, że znajdą się zainteresowani wydaniem takiej serii lub jej pojedynczych godeł. Istnieje wtedy możliwość dodatkowej personalizacji ze znakiem zamawiającego.