projekt Orli Dom


Informacje

Orli Dom jest prywatnym projektem koncepcyjnym, powstałym na podstawie dotychczasowych doświadczeń i analiz stosowania godła państwowego Polski. Wobec nieprecyzyjności i błędności istniejących w „Ustawie o godle” zapisów oraz wynikających z nich problemów przy stosowaniu znaków – tak herbu Rzeczypospolitej, jak i samego godła oraz weksyliów.

Od lat 22 toczą się z mniejszym lub większym natężeniem boje o poprawienie rysunku herbu Orła Białego i samej Ustawy oraz uzupełnienie jej braków, jak dotąd bez echa. Nie ma woli politycznej. Trudno, czas zatem pokazać, że można coś zrobić, bez oglądania się na klasę polityczną.

Założenia „projektu Orli Dom”
Stworzenie wersji użytkowej herbu i godła RP – „herbu małego”, maksymalnie dostosowanej do różnych mediów i pozwalającej na poprawne stosowanie. Wersja uproszczona, tak w rysunku jak i odmianach, ze skodyfikowanym w księgę opisem zastosowań danej odmiany oraz użytkową specyfikacją barw, pozwalającą prawidłowo odwzorować herb – system Pantone, CMYK, RGB, web color, RAL . Na tej podstawie opracowanie form i zasad stosowania herbu przez administrację państwa.

W ramach „projektu Orli Dom” prezentowane będą także materiały z zakresu historii i heraldyki, tak własne, jak i innych autorów. Strony projektu Orli Dom są również otwarte na prezentację innych koncepcji i opracowań graficznych Orła Białego.

Zapraszam serdecznie do współpracy.

Andrzej-Ludwik Włoszczyński, projektant

Andrzej-Ludwik Włoszczyński