projekt Orli Dom


Andrzej-Ludwik Włoszczyński

Bardzo smutna wiadomość

25 sierpnia 2022

Krzysztof J Guzek Maastricht-2012

Dzisiaj odszedł Krzysztof Józef Guzek, heraldyk, sfragistyk i weksylolog. Członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Heraldycznego Towarzystwa Szkocji (The Heraldry Society of Scotland). współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego oraz Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy. Skarbnica wiedzy o Orle Białym. 

Brał udział w pracach specjalnych zespołów powołanych przy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej: ds. ustalenia wzoru godła państwowego (1990) i ds. opracowania projektu nowej ustawy o godłach, barwach i hymnie RP (2004-2005). W latach 1990-1994 był członkiem dwóch Zespołów Ekspertów MON – stąd jest współautorem ustawy z 1993 r. „O znakach Sił Zbrojnych RP” i przepisów wykonawczych do tejże ustawy. W latach 1990-1991 projektował oznakowanie powstającej Straży Granicznej, w latach 1994-1995 był członkiem Komisji Mundurowej Sztabu Generalnego WP.

Krzysztof Józef Guzek był także konsultantem heraldycznym projektu Orli Dom, który prezentował w 2012 r. na  Międzynarodowym Kongresie Heraldycznym w Maastricht. Był także autorem artykułów o historii Orła Białego na stronie orlidom.pl. 

Wielkie podziękowania Panie Jerzy za bardzo dla mnie cenne konsultacje projektu Orli Dom, za artykuły, za dostęp do Pańskiego archiwum i za wielogodzinne rozmowy. 

Requiescat in pace.