projekt Orli Dom


Autorzy

Andrzej-Ludwik Włoszczyński

Andrzej-Ludwik Włoszczyński
projektant

Autor i projektant  koncepcji zmodernizowanego godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz godeł administracji państwa wraz z założeniami identyfikacji wizualnej – „projektu Orli Dom”.

Projektuje, od roku 1974, znaki – od logo, logotypów, herbów,  winiet, piktogramów, monogramów, po opracowania systemów  identyfikacji wizualnej, corporate identity. Portfolio logo  e-alw.com

Pisze o logo i wizerunku na własnej stronie www.alw.pl, na stronie www.wizerunekmiasta.pl  i w prasie fachowej. Lubi punktualność, rzetelność, dobrą współpracę, nowe wyzwania i nowe doświadczenia.

kontakt tel. kom. 602 22 95 44

e-mail: alw@post.pl

***

Krzysztof J. Guzek
Heraldyk

Jest członkiem specjalistycznych towarzystw naukowych: Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy oraz Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego (członek-współzałożyciel). Do 1997 r. był członkiem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, zaś obecnie (od 2006 r.) – członkiem Heraldycznego Towarzystwa Szkocji (The Heraldry Society of Scotland), do którego został przyjęty jako pierwszy heraldyk z Polski.

Brał udział w pracach specjalnych zespołów powołanych przy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej: ds. ustalenia wzoru godła państwowego (1990) i ds. opracowania projektu nowej ustawy o godłach, barwach i hymnie RP (2004-2005). W latach 1990-1994 był członkiem dwóch Zespołów Ekspertów MON – stąd jest współautorem ustawy z 1993 r. „O znakach Sił Zbrojnych RP” i przepisów wykonawczych do tejże ustawy. W latach 1990-1991 projektował oznakowanie powstającej Straży Granicznej, w latach 1994-1995 był członkiem Komisji Mundurowej Sztabu Generalnego WP.

Zajmuje się również symboliką strażacką, stąd obecnie jest konsultantem Komisji Regulaminowej Zarządu Głównego Związku OSP RP. Od wielu lat zajmuje się symboliką samorządową – na tym polu ma znaczący dorobek, w tym udział w sześciu światowych kongresach nauk heraldycznych, jako jedyny uczestnik z Polski. Posiada w swoim dorobku około 250 oryginalnych prac, z których ponad 70 ukazało się drukiem, oraz wiele referatów na posiedzeniach naukowych towarzystw.

***