projekt Orli Dom


Andrzej-Ludwik Włoszczyński

Zmienny orzeł

12 lipca 2012

Moje prace nad projektem herbu małego można właściwie uznać za zakończone, przynajmniej w tym kształcie, choć dalej będą trwały kolejne próby jego stosowania.

Opracowana przeze mnie wersja rysunku orła stwarza jednak większe możliwości i warto to ująć w kolejny projekt koncepcyjny. Wchodzę zatem w drugi etap opracowania, rozwijając koncepcję samego orła, jako orła pozwalającego na modułowe indywidualizowanie jego sylwety.

Pojawienie się pracy dyplomowej Magdy Gawin, dotyczącej identyfikacji organów państwa*, dało mi podstawy do przemyślenia takiej koncepcji modułowej orła, zmieniającej jego sylwetę stosowanie do potrzeb, a jednocześnie zachowania jednorodnej stylistyki wszystkich tak zbudowanych orłów.

Wstępnie przyjąłem dość ogólne ramy mojego nowego projektu koncepcyjnego, obejmujące opracowanie modułów i ich kombinacji, w postaci pełnej sylwety orła. Modułem będą, zmienione w szczegółach, takie elementy jak: skrzydła, głowa, łapy i ogon, a więc elementy wpływające na wygląd sylwety, a nie detale wnętrza orła (przepaski, koniczyny, układ piór na piersi). Zakładam dla każdego z takich modułów ilość od 4 do 7 wersji. Wersje danego modułu nie koniecznie muszą różnić się w rysunku detalu, chcę wykorzystać także, np. w wypadku łap, zmianę kąta sytuowania elementu w stosunku do korpusu orła. W efekcie końcowym wszystkie tak modułowo zbudowane wersje sylwety orła, naturalnie po weryfikacji ich ostatecznego kształtu, przybiorą postać księgi systemu modułowego indywidualizowania orła.

Że takie opracowanie zbioru zindywidualizowanych orłów jest całkiem realne i możliwe do wykonania pokazują pierwsze szkicowe przymiarki.

modułowa zmiana sylwety orła, szkic 1

modułowa zmiana sylwety orła, szkic 2© Andrzej-Ludwik Włoszczyński, 2012. All Rights Reserved.

Kwestią otwartą pozostaje ilość kombinacji możliwych do wykorzystania. Nie chodzi więc o wszystkie możliwe do uzyskania kombinacje, te łatwo wyliczyć matematycznie, na podstawie ilości opracowanych modułów. Jeżeli przyjąć, że w grę wchodzi 4-7 wersji modułu, dla 4 elementów orła – skrzydło, głowa, łapa i ogon, to proste działanie matematyczne daje nam przedział ilości wersji sylwety, teoretycznie możliwy do osiągnięcia, między 256 (4x4x4x4) a 2041 (7x7x7x7). Jednak taka matematycznie wyliczona ilość kombinacji nie uwzględnia sytuacji gdy niemożliwe jest zastosowania dwu lub więcej modułów z racji np. częściowego nakładania się ich, lub wizualnie złej sylwety tak konstruowanego orła. Po uwzględnieniu zatem tych dwu aspektów wykluczających trzeba przyjąć dużo ostrożniej ilość akceptowalnych wersji końcowych. Może to być, jak optymistycznie nieco oceniam, około 30%, czyli, nadal teoretycznie, 80-800 wersji. To i tak sporo.

Oprócz wymienionych wyżej modułów może nim stać się także korona, a dokładniej jej kształt. Nie zakładam, na tym etapie prac, wykorzystania tej opcji, raczej optuję za posłużeniem się wersjami głowy z koroną lub bez niej.

Kolejnym elementem, pozwalającym na dalsze  indywidualizowanie orła, możliwym do stosowania, są pola tarcz lub figur geometrycznych na jakich orzeł może występować. Daje to dużo szerszy zakres możliwych do stosowania wersji, nawet zawężając katalog takich kształtów pola tylko do podstawowych 4 rodzajów tarcz** i 5 figur geometrycznych (koło, owal, kwadrat, prostokąt, romb). Ten dodatkowy element daje teoretyczną ilość kombinacji między 1600 a 16000. Założenia te, ilości potencjalnych kombinacji, są naturalnie czysto matematyczną spekulacją, choć już z uwzględnieniem tylko 30% prawidłowych wersji sylwet orła. Trzeba zatem przyjąć, po uwzględnieniu wykluczenia nieprawidłowego wizualnie posadowienia orła na tarczy, że ich ilość powinna także oscylować w granicach 30% akceptowalnych do użytku, co daje zbiór rzędu 500-5000. Choć w tym wypadku mamy jeszcze możliwość poszerzania katalogu kształtów pola, pozwalającą na powiększanie tej ilości możliwych do stosowania kombinacji. Z drugiej strony użycie tarcz/figur może być ściśle przypisane do określonych sylwet orła, umożliwiając zbudowanie na tej podstawie identyfikacji instytucji.

Jest także otwarta, nie rozważana przeze mnie szerzej, kwestia użycia atrybutów dodatkowych, np dzierżonych w łapach (miecz, berło, inne) lub leżących na piersi orła (tarcza herbowa, ryngraf).

Cel wyznaczony, czas na pracę i zweryfikowanie tych teoretycznych założeń.

PS.

Na razie jest w szkicach 140 wersji sylwety orła.

140 wersji sylwety orła

© Andrzej-Ludwik Włoszczyński, 2012. All Rights Reserved.

Każdy inny, choć różnice czasem niewielkie.

____________
*Marta Gawin „System identyfikacji wizualnej struktury organów aparatu państwa polskiego”
**Z wyłączeniem tarczy francuskiej, jako zawarowanej jedynie dla herbu RP. Może być także wątpliwe zastosowanie tarczy typu hiszpańskiego, jaką stosują samorządy terytorialne w Polsce.

komentarzy 5

 1. Mika
  17 stycznia 2013

  Dużo tych wersji, i jak się domyślam, nie wyczerpały jeszcze wszystkich możliwych kombinacji. Niektóre bardzo fajne, dobrze, że nie muszę wybierać jednego, gdyż byłby dylemat, który jest najwłaściwszy

  • przy tej ilości, zakładanej, modułów, wychodzi kilka tysięcy kombinacji, z czego niech tylko 1/5 będzie prawidłowa, to i tak sporo więcej niż pokazałem. Może uda się to niedługo sprawdzić.

 2. AlterS
  3 lutego 2013

  Jeśli mogę wyrazić swoją opinię, to odpowiada mi pierwszy z lewej w drugim rzędzie od góry ( z tych na szarym tle), ale dodałbym język z górnego czyli chyba jestem tradycjonalistą…nie odpowiadają mi za to „rakietowe” ogony…

  • podejrzewam że przy tej, teoretycznej, liczbie możliwości każdy ma szansę znaleźć „swojego” orła

 3. […] okazji udzielania się ostatnio na antenie radiowej, radio Wnet, chodził mi po głowie pewien pomysł dotyczący mojego orła modułowego. Dotychczas opracowane […]