projekt Orli Dom


Andrzej-Ludwik Włoszczyński

projekt Orli Dom w muzeum

11 września 2017

Miła wiadomość od Przemysława Reya, kuratora Muzeum Hymnu Narodowego w Bendominie (oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku), projekt Orli Dom ma teraz swoją gablotkę w ramach ekspozycji muzealnej. W ramach tej ekspozycji jest także prezentowana czerwona księga „projekt Orli Dom”. Tym samym można  uznać, że uczczenie 90-lecia godła Rzeczypospolitej Polskiej, Orła Białego projektu Zygmunta Kamińskiego, zyskało nowy, wyższy wymiar.

gablotka Orli Dom w Muzeum Hymnu Narodowego, Bendomino, fot P.Rey

Fot. Przemysław Rey / Muzeum Hymnu Narodowego w Bendomino