projekt Orli Dom


Andrzej-Ludwik Włoszczyński

Na dziewiędziesięciolecie orła

09 grudnia 2016

W roku 2017 przypada 90 rocznica wprowadzenia herbu Orła Białego, projektu profesora Zygmunta Kamińskiego, jako godła Rzeczypospolitej Polskiej. I dla uczczenia tej tak ważnej rocznicy opublikowałem kolejne dwa tomy mojego „projektu Orli Dom”. Zamykając tym samym moją koncepcje w ramach „od godła do marki narodowej”.

W pierwszym tomie „projektu Orli Dom” przedstawiłem projekt uproszczenia godła państwa, z jednoczesnym uzasadnieniem takiej zmiany, heraldycznym, historycznym, jak i praktycznym. Więcej na temat tego tomu w materiale „e-book „projekt Orli Dom”.

W tomie II rozwinąłem temat godła, już w zastosowaniach, w ramach struktur rządowych, i zaprezentowałem koncepcję godeł tej struktury. Wchodząc tym samym w problematykę identyfikacji wizualnej rządu, na bazie 4 punktów styku obywatela z urzędem.

"projekt Orli Dom" tom2

ISBN 978-83-7859-765-0
150 stron, format PDF

Wydawca:
Wydawnictwo ebookowo

Link do księgarni  e-bookowo.pl

Jednym z punktów styku, obywatela z urzędem, są tablice urzędowe, którymi zajmuję się w tomie III. Patrz część IV Tablice urzędowe. A jako, że temat symboli państwa daleko wykracza, poza posługiwanie się nim przez struktury rządowe, w części V Marka narodowa tegoż tomu, przedstawiam moje przemyślenia i koncepcje, w obszarze funkcjonowania symboliki narodowej w promocji państwa, wewnątrz i na zewnątrz, czyli zajmuję się marką narodową, której nie mamy.

"projekt Orli Dom" t. 3

ISBN 978-83-7859-766-7
76 stron, format PDF

Wydawca:
Wydawnictwo ebookowo
Link do księgarni e-bookowo.pl

Być może to, co tu przeczytasz i zobaczysz, wyda Ci się zaskakujące, może kontrowersyjne. Pamiętaj jednak o celu, jaki sobie postawiłem w pierwszym tomie „projektu Orli Dom”. W kolejnych tomach (II i III) rozwijam jedynie tamtą koncepcję, próbując ogarnąć wizualność naszego państwa, w punktach najbardziej krytycznych.

Przedstawione, w tych trzech tomach „projektu Orli Dom”, koncepcje są naturalnie autorską wizją, mierzeniem się z tematem trudnym. Nie jest to naturalnie pełny zakres stworzonej dokumentacji, która liczy sobie ponad 800 stron w formacie 30×30 cm, wiele tematów i detali przyszło pominąć. Mam jednak nadzieję, że bez szkody dla prezentowanej koncepcji.

Nie twierdzę, że to, co przedstawiłem w trzech tomach „projektu Orli Dom”, jest jedynym możliwym rozwiązaniem. Moim zdaniem wartość tego opracowania, mam nadzieję, leży w możliwości zapoznania się szerzej z problemem naszej państwowej wizualności, w obszarze posługiwania się godłem / godłem heraldycznym, otwarcia pola do poważnej dyskusji nad wizerunkiem państwa i jego znakami. W czym, mam nadzieję, takie zobrazowanie problemu może pomóc. Mam także nadzieję, że przedstawione w „projekcie Orli Dom” przykłady i projekty pozwolą zrozumieć z jednej strony, złożoność kwestii projektowych takiego przedsięwzięcia, z drugiej zaś, choć nie kompletnie, pokazują wielkość obszaru w jakim znaki państwa funkcjonują.

PATRONAT:

 Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku

Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie,
Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku

PATRONAT MRDIALNY:

signs.pl portal polskiej reklamy wizualnej

SIGNS.pl portal polskiej reklamy wizualnej

Bussines & Beauty

Bussines & Beauty Magazyn

  Visual CommunicationVisual Communication