projekt Orli Dom


Andrzej-Ludwik Włoszczyński

SIGNS.pl patronem Orlego Domu

15 sierpnia 2015

Bardzo miła dla mnie wiadomość – SIGNS.pl portal polskiej reklamy wizualnej został Patronem Medialnym całego projektu Orli Dom. Bardzo się z tego cieszę i mam nadzieję na bardzo owocną współpracę.

signs.pl patronem medialnym projektu Orli Dom

Kwestia patronatu wyszła przy okazji wydania mojej książki (ebooka) “projekt Orli Dom”. Zwróciłem się wtedy do SIGS.pl z prośbą o patronat nad tą książką, propozycja jaka padła ze strony Łukasza Łukasiewicza, szefa SIGS.pl, była zaskakująca i nieoczekiwana – patronat nad całością projektu Orli Dom.

Niemniej mile zaskakująca i bardzo motywująca dla mnie jest recenzja mojej książki, jaka ukazała się właśnie na portalu SIGNS.pl.

Pozwolę sobie przytoczyć z niej dwa cytaty:

“Co niezwykłego znajdziecie w „Orlim Domu”?
Projekt jest przede wszystkim imponujący merytorycznie, co można docenić dopiero zapoznawszy się z jego gigantycznym zakresem i bogactwem. Sposób przeprowadzenia analizy i jej skala (temu poświęcony jest głównie obecny, pierwszy tom), sformułowanie założeń projektowych, niebywale konsekwentna i oparta na kryteriach funkcjonalnych i technologicznych systematyka wariantów znaku, wreszcie sposób weryfikowania wypracowanych rozwiązań – to wszystko stanowi niezwykle wartościowy przykład metodyki konstruowania znaku i identyfikacji wizualnej.”


“Na tym tle opracowanie Andrzeja-Ludwika Włoszczyńskiego jest przykładem dowodzącym jak wiele można osiągnąć bez bicia piany, komitetów, kapituł, manifestów i PR-owskiego szumu. Dobra wola, zaangażowanie i kompetencje – to wszystko, czego najczęściej próżno szukać w oficjalnych działaniach instytucjonalnych, odnajdziemy w jego projekcie. Tak bardzo tego brakuje w naszej codzienności, skażonej bylejakością, pobieżnością, efekciarstwem, brakiem rzetelności. “

I jak się nie cieszyć z takiej oceny mojego projektu. Bardzo dziękuję.