projekt Orli Dom


Andrzej-Ludwik Włoszczyński

Piszę list do KPRM

22 lipca 2013

Robiąc ostatnimi czasy kwerendę, po unormowaniach prawnych, co i rusz trafiałem na jakieś ślepe uliczki, zamknięte na kłódkę drzwi lub zwykły brak materiału pozwalającego rozeznać się w kwestiach dotyczących naszego godła. Postanowiłem więc skorzystać, wzorem VaGli, z art. 61 Konstytucji RP, a także na podstawie art. 2 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i zapytać u źródła.

list do KPRM

Napisałem list do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z prośbą o udostępnienie/wskazanie   aktów wykonawczych do „Ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych” i załączników prezentujących brakujące mi  elementy, jak ideogramowy rysunek orła państwowego, wzory tablic czy wzory pieczęci państwowych. Nie omieszkałem także zapytać o źródło i dostępność dla wszystkich takiego czarno-białego rysunku orła:

2. w związku z pkt. 1. uprzejmie proszę o wskazanie źródła i dostępności dla obywatela wzorca naszego godła Orła Białego w wersji czarno-białej, plik elektroniczny.

A skoro już pytam o te detale, powyższe, to postanowiłem także wyjaśnić kwestię różnych wersji rysunku orła, robionych co i rusz na zamówienie urzędów centralnych, jak i ponoszone przy tej okazji koszty. Przy okazji nie od rzeczy było zapytać o te wszystkie ministerialne logo i podstawy ich funkcjonowania, wystąpienia ministerstw do KPRM o zgodę i ewentualne udzielone im zgody, na takie odstępstwa od oznakowania zgodnego z “Ustawą o godle…”. Może jestem zbytnim optymistą, ale takie wystąpienia teoretycznie być powinny, a i udzielone, lub nie, zgody także.

Na koniec pozwoliłem sobie na zapytanie szersze, dość istotne, z racji nie tak dawnej zadymy, ze znikającymi ze stron www godłami:

5. uprzejmie proszę o wskazanie działań Premiera (rozporządzenia lub inne wystąpienia pisemne) normujących i dyscyplinujących do jednolitego stosowanie obowiązującego wzoru godła państwowego przez podległe sobie urzędy szczebla centralnego i szczebli niższych.

W sumie tylko 5 punktów uszczegóławiających moją prośbę o dostęp do informacji.

Napisane, podpisane i wysłane listem poleconym z potwierdzeniem odbioru dzisiaj o godz 15.30. Teraz przyjdzie poczekać, mają dwa tygodnie, ale mam nadzieję, że jednak jakaś odpowiedź przyjdzie, w końcu coś chyba wiedzą, powinni, w temacie.

PS. A tak zupełnie na marginesie, pisania tego listu do KPRM, zastanowiło mnie nazewnictwo – mamy Premiera i mamy Rząd RP, tak to wygląda w mediach i potocznie, ale oficjalnie jest Prezes Rady Ministrów i Rada Ministrów….

komentarze 4

  1. janek
    22 lipca 2013

    Zaloze sie ze cie gdzies “odesla”, bo sami nic nie wiedza na ten temat !

  2. […] 22 lipca napisałem list do Kancelarii Premiera Rady Ministrów z prośbą o wyjaśnienie kilku kwes…. Odebrałem właśnie odpowiedź przesłaną listem poleconym, która skłania mnie do zastanowienia, ale zanim ją przedstawię najpierw zacytuję mój list. Poprosiłem o: […]

  3. […] odpowiedź z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, na moje pytania skierowane 22 lipca do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W sumie detal, ważne, że odpowiedź jest, przesłana mailem, choć mam wrażenie  niekompletna. […]