projekt Orli Dom


Andrzej-Ludwik Włoszczyński

Cel projektu Orli Dom

05 sierpnia 2011

Orli Dom jest prywatnym projektem powstałym na podstawie dotychczasowych doświadczeń i analiz stosowania godła państwowego Polski, wobec nieprecyzyjności i błędności istniejących w Ustawie o Godle zapisów oraz wynikających z nich problemów przy stosowaniu znaków – tak herbu Rzeczypospolitej, jak i samego godła oraz weksyliów.

Co z tego wszystkiego wynika, choćby dla samego wizerunku godła, widać poniżej – nałożyłem na obowiązujący wzór herbu, zaczerpnięty z Ustawy, nieoficjalną, ale stosowaną przez urzędy wersję ideogramową/rysunkową.

nakładka wersji ideogramowej na herb RP
Od lat 22 toczą się z mniejszym lub większym natężeniem boje o poprawienie i rysunku orła, i samej Ustawy, i uzupełnienie jej braków, jak widać bez echa ze strony organów państwa. Nie ma woli politycznej. Nie, to nie, szkoda gadać, czas pokazać że można coś zrobić bez oglądania się na polityków.

Założenia projektu Orli Dom: stworzenie wersji użytkowej herbu i godła RP – “herbu małego”, maksymalnie dostosowanej do różnych mediów i pozwalającej na poprawne stosowanie. Wersja uproszczona, tak w rysunku jak i odmianach, ze skodyfikowanym w księgę opisem zastosowań danej odmiany oraz użytkową specyfikacją koloru pozwalającą prawidłowo odwzorować herb – system Pantone, CMYK, RGB, web color, RAL .

Przy okazji prezentowania szkiców powstałych w ramach projektu Orli Dom nie obędzie się bez ciekawostek historycznych, rozważań heraldycznych i małych analiz porównawczych.

Zapraszam serdecznie do współpracy.

Andrzej-Ludwik Włoszczyński